Kontaktuppgifter till avdelningen.

 

Ordförande  Rainor Melander  rainor.melander@mondigroup.com      mobil 070-6903525

Vice ordf       Linda Wester      linda.wester@mondigroup.com      

 

Mail till avdelningen              pappersavdelningen31@telia.com