AGS (avtalsgruppsjukförsäkring)

Den kompletterar sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Kvalifikationskrav: du måste ha varit anställd i minst 90 dagar. Sedan ska du ha en sjukpenninggrundande inkomst fastställd samt varit arbetsför till minst 25 % då.

Inom Pappers avtalsområde börjar dagersättning från AGS att betalas ut först från och med dag sjukdag 91, eftersom Pappers kollektivavtal innehåller sjuklön från arbetsgivaren under sjukdag 15-90 som komplement från Försäkringskassan.

För att du ska kunna få ersättning från AGS krävs en sjukskrivningstid på minst 90 dagar och sedan AGS från 91 dagen.

Om sjukfallet är godkänt som arbetsskada kan dagsersättning i vissa fall betalas från AGS (beroende på typ av arbetsskada)

Vid sjukpenning på normalnivå lämnar AGS 12.5 % av sjukpenningen.

Om du får aktivitetsersättning eller sjukersättning, kan du få månadsersättning från AGS.

 

Vid sjukpenning på fortsättningsnivå lämnar AGS 13.3 % av sjukpenningen eller rehabiliteringspenningen.