AGB (avgångsbidrag)

Detta är en avtalsförsäkring som kan lämna ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning.

  • du kan få ersättning först från 40 års ålder.
  • du måste ha tjänat in minst 50 månaders anställningstid under en femårsperiod hos en eller flera AGB-anslutna arbetsgivare.
  • det finns möjlighet att få ut ersättningen i delar, tex om du blir erbjuden fortsatt anställning i företaget/koncernen men lägre arbetstid, tex halvtid. I den situation betalas ett halvt AGB-belopp.
  • Fem års "karenstid", vilket innebär att det bara går att få ut ett helt belopp en gång per femårsperiod. Får man tex ut ett helt AGB-belopp i januari 2916 kan man inte få ett helt AGB-belopp igen förrän tidigast i januari 2021.

Du kan ha rätt till ersättning från AGB om du:

  • blir uppsagd från din tillsvidareanställning pga arbetsbrist och den driftmässiga förändrinen i företaget leder till en varaktig minskning av personalstyrkan,
  • har fyllt 40 år när din tillsvidareanställning upphör,
  • har varit anställd minst 50 månader under de senaste fem åren hos ett eller flera företag som har varit anslutna till AGB-försäkringen. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.

Du har rätt till AGB längst tom månaden före den då du fyller 65 år.

Du har inte rätt till ersättning om du inom tre månader blir återanställd i företaget eller om du får jobb någon annanstans i samma koncern. (Är arbetstiden lägre i den nya anställningen kan du få ut en del av ersättningen)

AGB kan heller inte erbjudas om du avböjer erbjudande om återanställning av skäl som lett eller skulle ha lett till avstängning av ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Ersättningen betals ut i form av ett engångsbelopp då anställningen upphör.

Beloppets storlek bestäms av din ålder vid friställningen och beloppets storlek vid uppsägningstidpunkten.

AGB bestäms också av din arbetstid. Beloppet utges i proportion till det ordinarie arbetstidsmåttets andel av heltid vid tidpunkten för uppsägningen.