Här kan ni läsa och se vad som gäller för er gällande Medlemsolycksfall- Fritid.

Ersättning för kostnader såsom:

  • akutersättning
  • sjukhusvistelse
  • rehabilitering vid olycksfallsskada
  • tandskadekostnader
  • övriga kostnader

Kroppskadeersättning

Medicinsk invaliditet

Krisförsäkring

 

Medlemsolycksfall-fritid 2016