Här kan ni läsa om vad som gäller för diagnosförsäkringen:

Diagnos (markerat i grönt, flik 20-27)