Här kan ni läsa om gruppliv (dödsfall)

Gruppliv (markerat i gult, flik 28-35)