• För avdelning 31 gäller följande avgifter; yrkesverksam 1.15 % på bruttolön och grundavgift 160 kr/månad under 2017.

  • Varje yrkesverksam medlem ska betala in fackavgift genom löneavdrag eller genom egen inbetalning. 

  • Fr.o.m den månad medlem inträder i förbundet ska avgift betalas. Underlaget för avgiften utgörs av bruttosumman på med alla med anställningen förenade inkomster och ersättningar av lönekaraktär som erhålls av arbetsgivare, förbundet eller avdelning.
     
  • Avgift för icke yrkesverksamma medlemmar är grundavgift. 

  • Avgiftsbefrielse gäller för medlem som studerar och saknar skattepliktig ersättning eller inkomst.