OBS!  Under uppbyggnad

Det är viktigt att känna till att som skyddsombud har du långtgående möjligheter att med hjälp av

AML (Arbetsmiljölagen),

AFS (Arbetsmiljöverkets Författningssamling) och

MBL (Medbestämmandelagen)

som viktiga verktyg kunna påverka och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om du upptäcker en brist så undersök ifall det finns något stöd i lagen för att kunna påverka en förändring.

 

En av det viktigaste sakerna för ett Skyddsombud är att få en bra utbildning att stå på. Detta för att veta vilka rättigheter man har och vilka lagar och förordningar man kan ta till hjälp i sitt arbete med säkerheten.

Som Skyddsombud ska du gå följande utbildningar för ditt uppdrag

  • BAM (Bättre Arbets-Miljö utbildning)
  • Pappers Miljökurs
  • Förbundskursen
  • Lagar & Avtal
  • Övriga kurser som passar uppdraget

Som SO har du rätt att gå kurserna under arbetstid med betalning. Kontakta ditt Huvudskyddsombud eller fackexpeditionen om du saknar eller vill gå någon ytligare kurs. Pappers Kurser

 

ArbetsMiljöLagen (AML)