Det finns ett bättre verktyg för att följa tillbud och olycksfall som rapporterats i Lisa.

 

På intranätet, gå in på Arbetsmiljö/ Rapportering/ Senaste tillbuden mm.

 

I det verktyg som dyker upp kan man välja avdelning. Bestämma vilken status som ska visas mm.

Ej påbörjade ärenden visas i rött.

Påbörjade i blått och

Klara i grönt