Styrelsen för Pappers avd 31 ser nu ut på följande sätt:

Ordförande                                                              Rainor Melander          070 6903525 eller 0612 83267

Kassör                                                                       Rickard Westman

Studieorg                                                                  Klas Pettersson

Ledamot    (vice ordf & vice  sekreterare)          Linda Wester                 073- 693 40 40

Ledamot    (sekreterare)                                        Kent Gradin

Ledamot                                                                    Stefan Linder                070- 354 95 79

Ledamot                                                                   Jens Sjögren

Ersättare                                                                  Kenneth Åkerlund        070-5552724

Ersättare  (Vice Kassör)                                        Laila Lundqvist            070-250 22 27

Ersättare                                                                  Elisabeth Bodin

Ersättare                                                                   Elin Norwall

Ersättare                                                                   Marcus Nordqvist                                                              

 

 

 

Maj 2019.