För att hjälpa och representera de anställda i arbetsmiljöfrågor så finns förtroendevalda Skyddsombud runtom hela fabriken.

Deras uppgifter är att

  •  Delta i rådsverksamheten på företaget
  • Vara en länk till din fackliga styrelse
  • Delta på skyddsronder
  • Delta i projekt
  • Delta på Skyddsombudsträffar
  • Delta i utredningar och uppföljningar av Tillbud och Olycksfall
  • Delta i Risk och Konsekvensanalyser
  • Hjälpa till att bevaka medlemmarnas rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren angående säkerhet.

Nyheter

PIA

2017-12-21

Vid årsskiftet övergår vi från Lisa till PIA för att rapportera arbetsmiljö händelser

/Fredrick V

GOD JUL

2017-12-21

God Jul och gott nytt år önskar skyddsorganisationen.