Nytt Skiftschema.

Det har kommit önskemål från flera team i fabriken om förändrade skiftscheman.

Från Pappers sida tänker vi hantera det enligt nedan.

Vi vill alltså att intresserade avdelningar anmäler en eller ett par personer till vår nya skiftschemagrupp.

Dom som vill vara med ska vara medlemmar i Pappers.

 

Läs nedan och anmäl !

 

Skiftschemagrupp

Sammansättning:

Ansvariga från pappers styrelse: Jimmy Svanholm Jens Sjögren

1-2 från varje intresserad avdelning.

 

Uppdrag:

Sammanställa önskemål från hela bruket.

Utifrån dessa lägga förslag till styrelse och medlemsmöte.

Mandat:

1                           Ta fram ett eller flera schemaförslag för hela bruket

2                           Ta fram ett eller flera schemaförslag för namngivna delar av bruket

 

Avdelningsmötets ansvar:

 

  • Delta i omröstning för hela bruket
  • Delta i omröstning för namngivna delar av bruket.

 

Styrelsens uppdrag och mandat

Behandla skiftschemagruppens förslag.

Anordna omröstningar för hela avdelningen eller för namngivna delar av bruket.

Avgöra i förväg om majoritetsbeslut eller total enighet skall krävas vid omröstning. Samma princip skall praktiseras om flera omröstningar hålls.

Utifrån medlemsmötes beslut inleda förhandling med AG

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Var jobbar du?